Adem Ölmez


ademolmez@yahoo.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki sosyal, siyasi, kültürel, bürokratik ve askeri gelişmelere ilgi duydu. İstanbul Üniversitesinde yaptığı doktorasında II. Abdülhamid dönemi paşalarından Gazi Ethem Paşa ve dönemini inceledi. Bundan sonraki çalışmalarında, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerindeki askeri bürokrasiye yoğunlaştı. II. Abdülhamid dönemindeki Ermeni olaylarını incelediği bir kitabında Ermeni olaylarında Yahudilerin rolüne dikkat çekti. Bu konudaki görüşlerini sonraki yayınlarında da dile getirdi.
Halen (2014) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doçenti olarak görev yapmaktadır.