Yrd.Doç.Dr. Esma Sayın


esmasayin16@gmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1977'de Bursa'da doğdu. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalı'nda yüksek lisans çalışmasına başladı. 2003 yılında "Namazın Karakter Gelişimi Üzerine Etkisi" isimli tezini tamamladıktan sonra, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı'nda doktora çalışmalarına başladı. 2010 yılında, "Tasavvuf Kültüründe İbadetler ve Hac Örneği" isimli doktora teziyle doktora öğrenimini bitirdi. Aynı yıl Hakkâri Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'ne bölüm kurucu öğretim üyesi ve yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında, Hakkâri Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde Dekan Yardımcısı ve Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren, Adıyaman Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Üniversiteye geçmeden önce, Arapça öğretmenliği, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'ân kursu öğreticiliği, cami ve cezaevi vaizeliği görevlerinde bulunduktan sonra dinî yayınlar editörlüğü yaptı. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ulusal ve uluslar arası dergilerde yazıları yayınlanmaktadır. Aynı zamanda akademik disiplin içerisinde eserler vererek sosyal projelerde ve yayın hayatında bulunma amacı bulunmaktadır.
LİSANS ÖĞRENCİLERİNE OKUTTUĞU DERSLER
1) Tasavvufa Giriş (3. Sınıf-1. Dönem/2 saat)
2) Kur'ân Okuma Bilgi ve Becerileri (1. sınıf-1. dönem/ 3 saat)
3) Psikolojiye Giriş (1. sınıf- 1. dönem/ 2 saat)
4)Temel Dini Bilgiler-I (1. sınıf-1. dönem/ 3 saat)
5)Eğitim Psikolojisi (1. sınıf-2. dönem/ 2 saat)
6)Temel Dini Bilgiler-II (1. sınıf-2. dönem/ 3 saat)
7) Psikolojiye Giriş (1. sınıf- 1. dönem/2 saat)
8) Din Psikolojisi (2. sınıf-1. dönem/ 3 saat)
9) Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri-II ( 2. sınıf-1. dönem/ 3 saat)
10) Din Sosyolojisi (2. Sınıf-2. dönem/3 saat)
11) Medya ve İletişim (3. sınıf-1. dönem/2 saat)
12) Eğitim Bilimlerine Giriş (1. sınıf-1. dönem/2 saat)
13) Sınıf Yönetimi (3. sınıf- 1. dönem/2 saat)
YAYINLANAN KİTAP ve MAKALELER
Kitaplar:
Esma Sayın, Namaz ve Karakter Gelişimi, İnsan Yayınları, İstanbul 2006
Esma Sayın, Dua Terapisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2011
Esma Sayın, Anne Kucağı Namaz, Nesil Yayınları, İstanbul, 2012
Esma Sayın, Haccın Kalbine Yolculuk, Nesil Yayınları, İstanbul, 2012
Makâleler:
Esma Sayın, Tasavvufî Açıdan Hacc'ın Rükûnları, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Güz Dönemi, Ocak, Bingöl, 2011, s. 167-196
Esma Sayın, İran'daki Şiî Kültüründe Ahbariyye-Usuliyye Yaklaşımları Bağlamında Gelenek-Yenilik Çizgisi, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 7/14, 2012, Yaz, Konya, s. 113-124
Esma Sayın, Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz ve Hac Örneği), Bakü Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Haziran, Bakü, 2012, s. 151-168
Esma Sayın, Tasavvuf Klasikleri Açısından Namaza Psikolojik Bakış, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, Bahar Dönemi, Bingöl, 2012, s. 43-58
Esma Sayın, Tasavvuf Kültüründeki 'Sabır' Kavramının Psikolojik Etkileri, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Uluslar Arası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Özel Sayısı, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2012, s. 413-422
Esma Sayın, Tasavvuf ve Psikoloji Açısından Duanın Terapik Etkileri, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Uluslar Arası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Özel Sayısı, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2012, s. 423-431
Esma Sayın, Tasavvuf Kültüründeki Ruhsal ve Manevî Temizlik Metotlarının Psikolojik Etkileri, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 8/15, Konya, 2013, Kış, s. 139-150
Esma Sayın, Tasavvuf Kültüründeki Ubûdiyyet, Muhabbet ve Hürriyet Arasındaki İlişki, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 8/16, Konya, 2013, Yaz, s. 85-94
Esma Sayın, Tasavvuf ve Psikoloji Açısından İbnü'l-Vakt Anlayışının Etkileri, Marife Dergisi, Yıl:12, Sayı: 3, Kış 2012, s. 177-190
YAYIN AŞAMASINDAKİ MAKALELER ve BİLDİRİLER
Esma Sayın, Personality analysis in şe context of Gazâli's biography, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issues) Special İssue: 909-911
Esma Sayın, In terms of Sufism Seyyed Hossein Nasr's life and ideas, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issues) Special İssue: 1077-1079
Esma Sayın, Tasavvufta Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2013, Yaz, (Baskıda)
Esma Sayın, Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri'nin Tasavvufî Açıdan Önemi ve Eğitim Modeli, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 8/15, Konya, 2014, Kış, (Hakemde)
Esma Sayın, Tasavvuf Kültüründeki İstikâmet Anlayışının Psikolojik ve Terapik Etkileri, Marife Dergisi, Kış 2014, (Hakemde)
Esma Sayın, Değerler Eğitimi Açısından Tasavvufî Kavramlara Bir Bakış, Uluslarasası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kasım, 2013, (Hakemde)
Bildiriler:
Esma Sayın, Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz ve Hac Örneği), Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ekim, 2011
Esma Sayın, Tasavvuf Kültürü Açısından Seyyid Hüseyin Nasr'ın Fikirleri, Iğdır Üniversitesi Birinci Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Nisan, 201
Esma Sayın, Tasavvuf ve Psikoloji Açısından Duanın Terapik Etkileri, Batman Üniversitesi, Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Nisan, 2012
Esma Sayın, Tasavvuf Kültüründeki 'Sabır' Kavramının Psikolojik Etkileri, Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Nisan, 2012
Esma Sayın, Tasavvufta Gül, Ulusal Katılımlı, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Haziran, 2012
Çeviriler:
Roy. F. Baumeister Jalie Juola, Erdem, Kişilik ve Sosyal İlişkiler Ahlakî Bir Güç Olarak Kendini-Kontrol, [çev. Esma Sayın], Exline Case Western Reverse Üniversitesi, New York, U.S.A., 2001
Brian J. Zinnbauer, Kenneş I. Pargament, Allie B.Scott, Dindarlık ve Maneviyatçılığın Ortaya Çıkan Anlamları: Problemler ve İhtimaller, [çev. Esma Sayın], Bowling Green State Universitesi, Ohio, U.S.A., 2003
PANEL
2011-2012 Kutlu Doğum Paneli, Seyyid Taha-ı Hakkâri Paneli-2012
PROJELER
KEP Avrupa Birliği Projesi- Hakkâri İli- 2012
EDİTÖRLÜK YAPTIĞI ÇALIŞMALARDAN BAZILARI
T.J. Winter, Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak, (çev. Ömer Baldık, Muhammed Çeviker), Timaş Yayınları, İstanbul 2006
Salih Suruç, Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed, Timaş Yayınları, İstanbul 2006
Necmettin Nursaçan, Ailem Yuvam Huzurum, Timaş Yayınları, İstanbul 2006
Senai Demirci, Kıl Beni Ey Namaz, Timaş Yayınları, İstanbul 2006
Ümit Meriç, Dualar ve Âminler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2006

Yazarın Eserleri

Tasavvuf Terapisi

Esma Sayın