Prof. Dr. Hayreddin Karaman


hakarman@gmail.com | hakarman@hotmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. Konya İmam Hatip Okulu'ndan 1959'da, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1963'te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Fıkıh asistanı oldu. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile Fıkıh öğretim üyesi oldu (1971). Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirdi. 2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üniversite ortamında hüküm süren baskılara karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevinden ayrıldı. Halen, Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliğini sürdürmekte ve bireysel ilmî çalışmalarına devam etmektedir. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Hayreddin Karaman'ın periyodik yazıları, Yeni Şafak Gazetesi, Gerçek Hayat Dergisi ve Eğitim-Bilim Dergisinde yayınlanmaktadır.
YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:
Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Meal, Heyet'le birlikte)
Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Sözlük, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ile birlikte)
İlmihal (Heyet'le birlikte)
Kur'an Yolu (Beş ciltlik tefsir, Heyet'le birlikte)
TELİF ESERLERİ:
Mukayeseli İslam Hukuku (Üç cilt)
İslam Hukuk Tarihi
İslam Hukukunda İctihad
İslam'ın Işığında Günün Meseleleri (Üç cilt)
Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar
İslam'da İşçi-İşveren Münasebetleri
Anahatlarıyla İslam Hukuku (Üç cilt)
İslam'da Kadın ve Aile
İslamlaşma ve Önündeki Engeller
İmam-Hatip Şuuru
İnsan Hakları
Gerçek İslam'da Birlik
Laik Düzende Dini Yaşamak (Dört cilt)
Türkiye ve İslam
Her Şeye Rağmen (Röportajlar)
Hayatımızdaki İslam
Hayatımızdaki İslam-2
Dert Söyletir (Şiirler)
ÇEVİRİ ESERLERİ:
Yolların Ayrılış Noktasında İslam
İslam'a Göre Banka ve Sigorta
İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu
Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku
Rasul-i Ekrem'in Örnek Ahlakı
Altın Nesil
Dört Risale
Kelile ve Dimne (Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ile birlikte)
DERS KİTAPLARI:
Arapça Sarf-Nahiv (Dilbilgisi, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ile birlikte)
Arapça Metinler (Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ile birlikte)
Fıkıh Usûlü
Hadis Usûlü