İbn Tufeyl


Yazar Ara

Yazar Hakkında

İbn Bacce ve İbn Rüşd ile birlikte Endülüs'ün yetiştirdiği en büyük üç İslâm düşünüründen birisi olarak kabul edilen İbn Tufeyl, Gırnata şehri yakınlarındaki Vâdiü'l-Âş (Guadix) kasabasında doğdu (1105). Arapların ünlü Kays kabilesine mensuptur.
Felsefe, tıp, matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında iyi bir eğitim aldı. Muvahhidî hükümdarı Ebû Yakub Yusuf'un saray doktoru ve özel danışmanı olarak vazife gördü. Kısa zamanda büyük bir şöhrete kavuştu.
Zamanının birçok bilim dalında uzmanlaşan İbn Tufeyl, yazmaktan çok araştırma ve düşünmeyi seven bir mizaca sahiptir. En çok tıp, felsefe, astronomi ve şiirle uğraşmıştır. 1186 yılında Merrakeş'te (Fas) hayata veda etmiştir.
İbn Tufeyl'den günümüze Urcûze fi't-tıb ismini taşıyan bir tıp kitabı da ulaşmıştır. Ancak, İbn Tufeyl'i bütün dünyaya tanıtan eseri, Hayy Bin Yakzan'dır.