Prof. Dr. İbrahim Canan


cananibrahim@hotmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1940 yılında Karaman Ermenek'te doğdu. 1958'de Konya Erkek Lisesi'nden, 1962 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında Paris-Sorbonne Üniversitesi'nde "Hz. Peygamber'in Tebliğ Metotları" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'ne Hadis asistanı olarak atandı. 1978 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. 1993-1996 yılları arasında Harran üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı, 1996-1997 yılları arasında da Bakü Kafkas üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden İlâhiyat Meslek Yüksekokulu'na naklen atandı. Son olarak Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'nda yaptığı görevinden 2007 yılında emekliye ayrıldı. Bu tarihten sonra ilmi çalışmalarına kitap, makale, seminer, konferanslar vererek devam eden Prof. Dr. İbrahim Canan, 14 Ekim 2009 tarihinde geçirmiş olduğu bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
YAYIMLANMIŞ ESERLERİ
Aile Reisi ve Baba olarak Hz. Peygamber
Aile İçi Eğitim
Alevîlik-Sünnîlik Meselesi
Allah'ın Çocuklara Bahşettiği Haklar
Anarşi
Fethullah Gülen'in Sünnet Anlayışı
Hadis Usûlü ve Tarihi
Hangi Medeniyet, Kültür, Dünya
Hz. İbrahim'den Mesajlar
Hz. Peygamber'in Hadislerinde Medeniyet, Kültür ve Teknik
Hz. Peygamber'in Okuma Yazma Seferberliği ve öğretim Siyaseti
Hz. Peygamber'in Sünnetinde Tıp (Tıbb-ı Nebevî)
Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye
İslam Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman'dan Çözümler
İslam Davetçisinin El Kitabı
İslam'da Çevre Ahlakı
İslam'da Çocuk Hakları
İslam'da Temel Eğitim Esasları
İslam'da Zaman Tanzimi
Krizin Sabahı
Kur'an'da Çocuk
Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Terceme ve Şerhi (18 Cilt)
Makina ve Çarkları (Fransızcadan Tercüme, Michel Heller)
Namus Fitnesi Mut'a Nikahı
Peygamber Yıldızları Sahabe Dünyası
Peygamberimizin Ehl-i Kitap ile Diyalogu
Peygamberimizin Tebliğ Metotları-1
Peygamberimizin Tebliğ Metotları-2
Peygamberimizin Yanılması Meselesi
Resulullah'a Göre Ailede ve Okulda Çocuk Terbiyesi
Sulh Çizgisi
Tarihçei Açısından Din (Fransızcadan Tercüme, Arnold Toynbee)
Tebliğ, Terbiye ve Siyasi Taktik Açılarından Hicret
Bediüzzaman'ın Fikri Programı Üzerine Bir Analiz
İslam'a Çağrı