İkram Arslan


ikramarslan@gmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1980'de Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya geldi. 2003 yılında Anadolu Üniver¬sitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladıktan sonra yayın dünyasında çalış¬maya başladı. Bu tarihten itibaren yayın sektörünün çeşitli kademelerinde ça¬lıştı. On yılı aşkın bir sürede çok sayıda kitabı yayına hazırladı. Bazı radyo ve televizyonlarda programlar hazırlayıp sundu. Çeşitli kültür ve düşünce dergile¬rinde yazıları yayınlandı.
Yayın faaliyetlerine editör olarak devam eden İkram Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.
ikramarslan@gmail.com
www.ikramarslan.com