Kasım Yürekli


kasimyurekli@hotmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1958 yılında Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde doğdu. Köyünde Kur'ân-ı Kerim, bir miktar lügat, sarf ve dini bilgiler aldıktan sonra 1971 yılının ilkbaharında köyünden ayrılarak tahsilini yörenin ünlü âlimlerinde sürdürdü. Kasım 1973'de Siirt ilinin Tillo kasabasına giderek büyük âlim Burhaneddin Mücahidi hoca Efendi'den Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belagat, Kelâm, Hadis, Tefsir, Fıkıh ve usul ilimlerini okuyarak icazet aldı(1978). Aynı yıl din görevlisi olarak göreve başladı ve 1998 yılında malulen emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. Evli ve yedi çocuk babası olup Anadolu üniversitesi Açık öğretim fakültesi sosyal Bilimler ön lisans programı mezunudur.

Yayınlanmış Eserleri

1.Kitâbu's-sarf(Arapça, tahkik, Konya)
2.El-Muğnî fî ilmi'n-Nahv (Arapça, tahkik, Beyrut)
3.Nebevî Ahlak (Arapçadan tercüme, İst.)
4.Allah'a Yönelenlerin rehberi (Arapçadan tercüme, İst.)
5.Mü'minin Temel Özelliği İnfak (Telif, Konya)
6.Mekarimül Ahlak/Ahlak hadisleri (Arapçadan Tercüme)
7. Gıybet risalesi& Gizli hastalıkların merhemi(Arapçadan Tercüme)
8. Sahabilere dil uzatanlara reddiye (Arapçadan Tercüme, İst.)
9. Cihad ve İçtihat (Arapçadan tercüme)
10.Muhtasar Sünen-i Tirmizi (Tercüme, Konya).