M. Asım Köksal


Yazar Ara

Yazar Hakkında

1913 yılında Kayseri'nin Develi kazasında doğdu. İlköğrenimini Develi Numune Mektebi'nde gördü. 1927 yılında Kayseri Lisesi ile Erzurum Askeri Lisesi parasız yatılı imtihanlarını kazandıysa da imkansızlıklar sebebiyle bu okullara devam edemedi. Bunun üzerine Kayseri ulemasından Develi Müftüsü merhum İzzet Efendi'den medrese usulüne göre ilim tahsil ettikten sonra Ankara'ya geldi ve kendi çabalarıyla bilgi ve görgüsünü artırdı. Ankara'da bulunduğu sırada, İskilipli İbrahim Eşem'le buluşmak nasip ve müyesser oldu. On iki sene özel derslerine devam ederek kendisinden icazet ve feyız aldı.
1933 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memuriyete başladı ve 31 yıl boyunca başkanlığın üst kurullarında çeşitli vazifelerde bulundu. 1964 senesinde "İslam Tarihi" adlı eserini yazabilmek içın emekli oldu. 18 ciltlik bu eseriyle 1983 yılında Pakistan Siret Ödülü'nü kazandı. 1995 yılında da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Kültür Adamı" seçıldi. Büyük İslam Alimi Mustafa Asım Köksal, 28 Kasım 1998 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendileri yedi çocuk sahibidir.