Prof. Dr. Neşet Toku


nesettoku@hotmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1965 yılında Tortum/Erzurum'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini müteakip, 1985'te Erzurum / A. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. 1989'da mezun oldu. 1995'te Doktora öğrenimini tamamladı. 2003'te Doçent, 2009'da da Profesör oldu. Halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir.
nesettoku@hotmail.com
Yayımlanmış Kitapları:
1. TOKU Neşet, İslam Felsefesine Giriş, Ankara, 2007.
2. TOKU Neşet, Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul, 2005.
3. TOKU Neşet, Felsefe Yazıları I (Makaleler), İstanbul, 2004.
4. TOKU Neşet, John Locke ve Siyaset Felsefesi, Ankara, 2003.
5. TOKU Neşet, İlm-i Umran, İbni Haldun'da Toplum Bilimsel Düşünce, Ankara, 2002.
6. TOKU Neşet, Türkiye'de Anti-Materyalist Felsefe, İstanbul, 1996.