Dr. Niyazi Beki


niyazibeki@yahoo.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1953 yılında Bingöl'ün Gözer köyünde doğdu. özel hocalardan ArapÇa, FarsÇa, fıkıh, tefsir, hadis, mantık vb. İslami ilimleri okudu. İlkokulu Bingöl'ün üÇpınar köyünde okudu. Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes üniversitesi İlahiyat fakültesinden 1984'te mezun oldu. Yüksek Lisansını, Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ve Hadis Bölümü Hadis Anabilim Dalında yaptığı "es-Sülemi ve Kitabü'l-Erbain li's-Sufiyye" isimli hadis kitabı teziyle (1990) tamamladı. Doktora Çalışmasını da Sakarya üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında yaptığı "Yırminci Asır Türkiyesi'nde Tefsirde İşaratü'l-İcaz örneği" adlı teziyle tamamladı. Eğitim hayatının yanında, Bingöl Sağlık Müdürlüğünde (1976-80) memur olarak Çalıştı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak imam-hatiplik (1981-88) ve vaizlik (1988-93) görevlerinde bulundu. 1993'te girdiği Sakarya üniversitesi İlahiyat Fakültesinde halen Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında görev yapmaktadır. Beki'nin ilk eseri Namazın Sayısal Mucizesi adıyla 1996'da, Kur'an İlimleri ve Tefsir AÇısından Bediüzzaman Said Nursi ‘nin Eserleri adlı kitabı da 1999'da yayınlandı. "Fi Zilali'l-Kur'an" tefsirini tercüme eden heyette yer aldı. Ayrıca değişik dergilerde İslami ilimler konusunda inceleme ve yazılar yazdı. Halen aralıklı olarak bazı dergilerde yazıları devam etmektedir. Niyazi Beki, dört Çocuk babası olup İngilizce, ArapÇa ve FarsÇa bilmektedir.