Prof. Dr. Osman Çakmak


ocakmak@gop.edu.tr

Yazar Ara

Yazar Hakkında

Kimya Profesörü olan Osman Çakmak, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta; lisans ve lisansüstü eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sonrası dönemlerde Almanya (Alexander von Humboldt Vakfı Bursu ile) ve İngiltere'de (British Council Bursu ile) araştırma çalışmalarında bulundu. Bilimsel çalışmalarından dolayı çeşitli ödüller aldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde kurucu idari görevlerde bulundu. Bilim yazarlığı yanında eğitim yazarlığı da yapmaktadır. Bilgi Çağında Eğitim ve Üniversite (Nesil Yayınları), Bir Çekirdekti Kainat (Altınburç Yayınları) adlı neşredilmiş kitapları yanında baskıya hazırlanan yeni kitapları da bulunmaktadır.