Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyetine

Yavuz Bahadıroğlu

ISBN: 9789752696006

Kategori: Tarih

G. Yayın Yönetmeni: Ali Erdoğan

Yayın Danışmanı: Metin Karabaşoğlu

Editör: Yahya Ayyıldız

Sayfa Düzeni: Ahmet Ay

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

Osmanlı'da hiç kimsenin kudret ve kuvveti "mutlak" değildi. Özellikle padişahlar denetim altındaydılar. İsrafa ve sefahate meyleden padişahlar, ulema fetvasıyla hal'edilir, yani tahttan indirilirdi. Osmanlı devlet sistemi, insanı merkez alan ve insana değer veren, bugünkü anlayışa yatkın demokratik bir yapıya sahipti. Osmanlı Devleti; insan, hayvan ve bitkiye yönelik hizmetler üreten büyük bir hayır kurumuna dönüşmüştü. Padişahlar bu büyük hayır kurumunun bir nevi garsonuydular. Padişahlar zaman zaman kıyafet değiştirip halkın içine karışmakta, talep ve değerlendirmeleri birinci elden almaya özen göstermekteydiler. Halk, padişahı, devlet ve hükümet adamlarını açıktan açığa tenkit etmek hakkına sahipti. Vaizler vaazlarında, halk hatipleri meydanlarda tenkit hakkını kullanırken zabıta müdahale etmezdi. Özgürce konuşurlardı. Padişahlar din, dil, ırk, mezhep ayırımı gözetmeksizin halkın hakkını hukukunu muhafazaya mecburdu. Bu ve benzeri daha pek çok uygulama Osmanlı döneminde mevcuttu. Özetle Osmanlı bütün bu icraatları "demokrasi" adına yapmadı, demokratlık adına gerçekleştirmedi. Peki ya Osmanlı sonrası? Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze demokrasiyi, hak ve özgürlükleri millet olarak ne ölçüde tadabildik, ne kadar yaşayabildik? Osmanlı'nın halkına sağladığı hak ve özgürlükleri, hoşgörü ve serbestliği neden mumla aramaktayız? Bu kitabı okurken Osmanlı'nın kurduğu, hâkim kıldığı ve uyguladığı demokrasi havasını derin derin teneffüs edeceksiniz. Satırlar arasında gezinirken zihniniz sürekli Osmanlı'dan günümüze gidip gelecek, "Neydik? Ne olduk? Ne olmalıyız?" sorusuna cevaplar arayacak ve bulacaksınız.

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9789752696006

Ebatları: 13,5 x 21 cm.

Sayfa Sayısı: 256

Baskı Tarihi: Nisan - 2011

Kapak Türü: Karton Kapak

Kağıt Türü: Book Paper

Yazarın Eserleri

40 Geceye 40 Masal

Yavuz Bahadıroğlu

Merhaba Söğüt

Yavuz Bahadıroğlu

Ben Çanakkale

Yavuz Bahadıroğlu

Benim Güzel Allah'ım Serisi (10 Kitap)

Yavuz Bahadıroğlu

Kumpas Tarihi

Yavuz Bahadıroğlu

Padişahların Akıl Hocaları

Yavuz Bahadıroğlu

Bici Bici Masallar

Yavuz Bahadıroğlu

Gıdı Gıdı Masallar

Yavuz Bahadıroğlu

İnancın Zaferi Çanakkale

Yavuz Bahadıroğlu

Osmanlı'da Şehzade Katli

Yavuz Bahadıroğlu

Hikaye Kutusu

Yavuz Bahadıroğlu

Çıtır Çıtır Masallar

Yavuz Bahadıroğlu