Dr. Sevim Asımgil


Yazar Ara

Yazar Hakkında

Çocukluk yılları Avrupa'da geÇmiş olan yazar, liseyı Bursa'da bitirmiş, yüksek öğrenimini İstanbul üniversitesi'nde tamamlamıştır. Evlidir; bir oğlu bir kızı vardır. İki lisan bilen Dr. Sevim Asımgil 1988'de muayenehanesini kapatarak mesaisini tamamen yazıya ve sohbetlere ayırmıştır. Değerli hocalardan senelerce ArapÇa dersler almış, İslami ilimleri tahsil etmiştir. Zaman zaman, Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları neşredilen yazar Türkiye iÇınde ve dışında seri olarak konferanslar vermektedir. İslami ilimleri araştırmaya yönelik kitaplarının yanı sıra, toplumun iğdiş edilen değer yargılarını ön plana Çıkarıcı edebi romanları da mevcuttur.