Allah Her Yerde

İmam-ı Gazali

ISBN: 9786051837239

Kategori: Din ve İlahiyat

G. Yayın Yönetmeni: Fatih Duman

Editör: Yusuf Yıldız

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

Tarihin kaydettiği en büyük İslam âlimlerinden biri hiç şüphesiz İmam Gazalî'dir. Selçukluların son döneminde yaşayan Gazalî, geride bıraktığı yüzlerce eser ile gerek İslam âleminde, gerekse insanlık âleminde çok derin izler bıraktı ve bırakmaya devam ediyor.
Çok iyi bir kelamcı, derin bir felsefeci, öncü bir mantıkçı, müçtehit bir fıkıhçı, mümtaz bir tasavvufçuydu. İslam âlimlerince kendisine "Hüccetü'l-İslam" yani, "İslam'ın delili" denildi. Her asırda bir müçtehidin geleceğini bildiren hadisten hareketle, yaşadığı asrın müçtehidi olarak kabul edildi.
"Mişkatu'l-Envar" isimli eserinin tercümesi olan bu kitap, Gazalî'nin tasavvufi eserlerinden biridir ve ömrünün sonlarına doğru telif etmiştir. Esas olarak, Nur sûresinin 35. âyeti olan "Allah göklerin ve yerin nurudur." âyetinin yorumudur. Sadece mealine bakmakla, hatta bazı tefsirlere müracaatla bu âyetin ne demek istediğini anlamak gerçekten zordur. Gazalî, "Mişkatu'l-Envar"ında bu âyetle ilgili yorumuyla muhataplarının ufkunu açmaktadır.

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786051837239

Ebatları: 13,5 x 21 cm

Baskı Tarihi: Haziran 2023

Kapak Türü: Karton kapak

Kağıt Türü: Kitap kâğıdı