Asâ-yı Mûsâ (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590100

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

ASÂ-YI MÛSÂ'DAN BİRİNCİ KISIM (On Birinci Şuâ): Denizli Hapsinin bir nevî müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair önemli meseleleri açıklar ve ispat eder


Meyve Risalesi: On Bir Meseledir


Birincisi: Her gün 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin önemi vurgulanıyor.


İkinci Meselenin Hülâsası: Ölümün karşısında takınılacak tavır.


Üçüncü Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin hâline ağlaması.


Dördüncü Mesele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.


Beşinci Mesele: Gençliğin değerini bilip ona göre davranmak.


Altıncı Mesele: İlimlerin diliyle Allah'ı tanıma


Yedinci Mesele: Bize âhireti anlat diyen mahpuslara bir izah.


Sekizinci Meselenin bir Hülâsası: Âhiret inancının ferdî ve toplumsal hayata faydaları.


Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alâkadardır.


İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: Âhirete imanla ölüm bir cennet kapısına dönüşür.


Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası


Dördüncü bir faydası ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor


Birinci Nükte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme.


İkinci Nükte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur.


Dokuzuncu Mesele: Cüz'î bir iman hakikatini inkâr etmek küfrü gerektirir. Çünkü iman bir bütündür.


Birinci Nokta: Cenâb-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda âhirete işaret ve delildir.


İkinci Nokta: Bütün peygamberler ve Kur'ân'ın en esaslı unsuru Allah'a ve haşre imandır.


Üçüncü Nokta: elhamdü lillâh'ın mânâsını ifade eden bir cümle...


Onuncu Mesele: Emirdağ Çiçeği


Kur'ân'daki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap


Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye


Birincisi: Kur'ânın hakikî tercümesi mümkün değil.


Hâtimeden ikinci haşiye: Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.


Hüsrev'in Üstadına yazdığı mektup


On Birinci Mesele: Meleklere iman rüknünün pek çok meyvelerinden küçücük bir meyvesine işaret.


Hâtime: Felâk suresinin bir yönüyle izahı.


Bir ihtar: Her bir âyetin çok mânâları vardır.


Bu sureye ait bir nükte-i i'câziyenin haşiyesidir


On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.


ASÂ-YI MÛSÂ'DAN İKİNCİ KISIM Hüccetü'l-Bâliğa Risalesi


BİRİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Âyetü'l-Kübradan)


Birinci Makamın Birinci Basamağında: Semâvâtın Allah'ın varlığına delâleti


İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve içindekilerinin Allah'ın varlığına delâleti


Üçüncü Mertebesinde: Yerküresi ve içindekilerinin Allah'ın varlığına delâleti


Dördüncü Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allah'ın varlığına delâleti


Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allah'ın varlığına delâleti


Altıncı Mertebesinde: Ağaçların ve bitkilerin Allah'ın varlığına delâleti


Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allah'ın varlığına delâleti. Üç hakikati var


Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allah'ın varlığına delâleti


Dokuzuncu Mertebesinde: Âlimlerin Allah'ın varlığına delâleti


Onuncu Mertebesinde: Kudsî mürşidlerin Allah'ın varlığına delâleti


On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruhî varlıkların Allah'ın varlığına delâleti


On Üçüncü Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nurâni kalplerin Allah'ın varlığına delâleti.


On Dördüncü ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor:


Cenab-ı Hakkın beşerin akıl seviyesine göre hitap etmesi.


Cenab-ı Hakkın, yüce kelâmıyla Kendi Zâtını tarif etmesi.


İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şe'nidir.


Kelâm sıfatı, ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir.


Yüce kelamıyla insanları uyarması ulûhiyetinin gereğidir.


Ve ilham ile vahyin arasındaki fark.


Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i Âlem olan Muhammed'in (a.s.m.) Allah'ın varlığına delâleti


On Yedinci Mertebesinde: Kur'ân'ın vech-i i'câzı ve Allah kelâmı olduğunun delilleri.


On Sekizinci Mertebesinde: Kâinatın Allah'ın varlığına delâleti


On Dokuzuncu Mertebesinde: Allah'ın isim ve sıfatlarının Kendi varlığına delâleti.


İKİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Otuz İkinci Sözden)


Cenâb-ı Hakkın Vahdâniyetinin ispatı. Vahdet ve Ehâdiyet-i İlâhiyeye

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590100

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 368

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk