Prof. Dr. Abdülaziz Hatip


hatip60@hotmail.com | ahatip@hotmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

1960 yılında Şırnak iline bağlı Alkemer köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1975'te Cizre Lisesi Orta Kısmından, 1980 tarihinde Kırklareli İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 1985-86 yıllarında Erzurum ili İspir ilçesinde vaizlik görevi yaptı. 1987-88 yıllarında Diyarbakır ili Ergani ilçesinde müftülük vazifesinde bulundu. 1989-91 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, 2,5 yıl süren, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi İslami İlimler Bölümü'nü bitirip sertifika aldı. Bu arada, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, tefsir bilim dalında açılan yüksek lisansını tamamladı. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak intisap etti.
Doktora ders döneminden sonra 1994 yılının başından itibaren 8 ay süreyle, “Müsteşriklerin Kur'an'ın Kaynağıyla İlgili İddialarının Değerlendirilmesi isimli teziyle ilgili araştırma, inceleme ve istişareler yapmak üzere Paris'te bulundu. Sorbonne Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü derslere dinleyici olarak devam edip kütüphanelerde araştırma yaptı. 1996 yılında doktor oldu. 1998 yılında yardımcı doçent olarak atandı.
1999-2000 öğretim yılından itibaren (Türkiye Diyanet Vakfı-Bakü Devlet Üniversitesi arasındaki protokol ile kurulmuş olan) Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi sıfatıyla seminer ve konferanslar vermek, araştırma ve inceleme yapmak üzere Azerbaycan'da üç yıl görev yapmış olup 2002-2003 öğretim yılı başından itibaren M.Ü. İlahiyat Fakültesindeki görevine yeniden döndü. 2001 yılında doçentlik ünvanını aldı. Telif ve tercüme (Arapça ve Fransızca'dan) olarak çok sayıda yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.
Arapça, Fransızca ve Farsça bilen yazar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yazarın Eserleri

Cevşen Şerhi

Abdülaziz Hatip